Samen delen

Samen delen

met de Pauwercoach

Lees ook mijn blog

Training Verlies in Beeld

In februari de training Verlies In Beeld met succes gevolgd!

Aan bod komen:
• Gebruik van duplo-materiaal
• Verlies in systeem in beeld brengen
• Werken met schatten en schades
• Verliestrauma en splitsing van de ziel
• Werken met overlevingsdelen
• Parentificatie
• Psycho-educatie

Mooi om te ervaren hoe het spreken in de derde persoon een veilige afstand creëert. De persoon met trauma geeft steeds grenzen aan: tot hier en niet verder. Wat de therapeut als iets kleins ziet, kan al heel veel impact hebben. De trainers Machteld & Petra hebben de oefening eerst aan de groep laten zien & daarna konden wij zelf aan de slag. Blijdschap, herkenning, ontroering, verdriet & mooi zijn enkele woorden die bij mij opkomen tijdens het oefenen. Het verraste mij soms, hoe geraakt ik kon zijn, als een thema uit mijn leven zo herkenbaar aan bod kwam. Een super training, waarbij ik veel geleerd heb dankzij de fijne & veilige sfeer om te oefenen!

Training Back to Basis Sales

De Stichting Zilveren Maan heeft met Stichting De Waaier wat mooie matches kunnen sluiten met bedrijven die maatschappelijke organisaties willen ondersteunen. Deze training maakt zichtbaar hoe jij jezelf ziet en dus ook presenteert oftewel verkoopt: een term die meteen negatieve associaties oproept in de groep. Dit niet past bij ons vakgebied lotgenoten begeleiding bij rouw. De training vond ik heel intens & confronterend. Zo ontzettend leerzaam, ik had het niet willen missen.
Ik heb zoveel geleerd over hoe ik positief kan reageren op opmerkingen van anderen die ik lastig vind. Het maakt inzichtelijk op welke doelgroep wij ons het beste kunt richten.

Coach Stichting Zilveren Maan
Sinds kort ben ik coach voor de Stichting Zilveren Maan, die lotgenotengroepen bij rouw en verlies begeleiden, zodat zij verder kunnen na hun verlies. Het delen van ervaringen met leeftijds- of lotgenoten in een vergelijkbare situatie, heeft een positieve werking op het rouwproces. Het is de bedoeling om het begeleiden van lotgenotengroepen landelijk op te zetten.
Tijdens de training als coach staan communicatie en herkenbare thema’s centraal. Door zelf het effect te ervaren van de methodieken die speciaal voor de Zilveren Maan zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld de verkenning, krijg ik een goed beeld van mezelf als coach. Ik ben dan ook trots op het behalen van mijn certificaat!
Meer informatie: https://zilverenmaan.org