Scheiden

Geeft je veel verdriet en is zwaar

Uit elkaar gaan is verdrietig en doet pijn. Als je het niet ziet aankomen. Als er een nieuwe partner in het spel is. Ook als je zelf het initiatief hiertoe genomen hebt. Goede afspraken maken met je ex-partner is lastig.  Niet goed kunnen overleggen veroorzaakt stress en ruzie. Je worstelt met je emoties en gevoelens. Je krijgt klachten. Het lukt je niet op eigen kracht naar je nieuwe situatie toe te groeien.

Als je kinderen hebt, dan kunnen zij in de knel komen omdat zij geen partij willen kiezen. Dat gebeurt als ouders het niet eens zijn over de opvoeding of omgangsregeling. Als ouder kom je er alleen voor te staan. Het is moeilijk om goed voor je kinderen te zorgen op het moment dat jij overspoeld wordt.

Voor kinderen betekent het dat hun wereld op de kop wordt gezet. Denk hierbij aan:

  • een verhuizing
  • van school veranderen
  • geen contact meer hebben met een ouder
  • contact met familie of vrienden verandert of verwatert

Het kan hun gevoel van veiligheid aantasten. Hoe langer een dergelijke situatie duurt, hoe meer negatieve gevolgen het voor je kind heeft.

Blijf hier niet alleen mee worstelen. Anders loop je vast in je rouw.

Scheiding pauw
Mijn aanpak

Ik help je om te accepteren dat je gescheiden bent en om de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Daarna kijken we hoe je het beste met deze gevolgen om kunt gaan. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten. Hierbij ligt de focus op wat je wil veranderen en je mogelijkheden. Zonder te negeren wat er voor jou pijnlijk en moeilijk is. Je kunt je rouw integreren in je leven. Ik help jou om naar anderen toe duidelijk te maken wat jouw scheiding voor jou betekent. En hoe ze jou hierbij kunnen ondersteunen. Dan komt er ruimte vrij voor ontspanning en leuke activiteiten. Je komt weer in balans. Je beleving van je pijn en klachten verandert blijvend in positieve zin en staat niet meer op de voorgrond. Je wordt veerkrachtiger en energieker.

Verhaal uit de praktijk:

Cliënten vertellen mij wat uit elkaar gaan voor hun betekent. De impact die het heeft op jezelf, je gezin, je familie. Maar ook op je gezondheid, welzijn, sociale contacten, werk, en wonen. Ze uiten hun frustratie, angst, boosheid, onmacht, opluchting, verdriet, pijn. Vertellen wat het betekent om er weer alleen voor te staan. Ze praten over hun huidhonger: het gemis aan intimiteit en aanraking. Het niet meer kunnen delen. Hoe hun kijk op hun toekomst en leven zo veranderd is.