Verlies & Rouw

Verlies

Een ingrijpende gebeurtenis

Een verlies is een ingrijpende gebeurtenis, die iedereen op een andere manier raakt. Het roept een waaier aan gevoelens op, die tegenstrijdig, heftig en confronterend kunnen zijn. Je hele wereld staat op zijn kop en wordt nooit meer hetzelfde. Het beïnvloedt je toekomst en je kijk op de wereld.

Vroeg of laat krijgt iedereen in het leven te maken met verlies o.a. door:
• het krijgen van een ziekte die chronisch, levensbedreigend of terminaal is
• een scheiding
• het overlijden van een geliefd persoon

Impact

Hoe je leert om met het verlies te leven, is afhankelijk van de impact van het verlies, hoe je met het verlies omgaat en of jij je gesteund voelt. Nieuwe verliezen kunnen oude verliezen triggeren, waardoor er een onverwerkte gebeurtenis naar boven komt. Het is van belang om terug te gaan naar het eerdere verlies, om uit te vinden welke rol dit in je huidige leven speelt.

Rouw

Liefde en rouw zijn met elkaar verbonden

Liefde en rouw zijn met elkaar verbonden: na verlies van een dierbare, je gezondheid of je geliefde partner volgt vanzelf rouw en dat vergt aandacht, energie en tijd.

Rouw heeft 2 gezichten:
• aan de ene kant het verdriet om wat er was en herinneringen (verliesgericht)
• aan de andere kant het (plezier in het) leven weer geleidelijk oppakken (herstelgericht).

Verlies & rouw kunnen veel gevolgen hebben op andere leefgebieden, het zijn secundaire verliezen.

Uniek

Ieder rouwproces is uniek, heeft een ander (tijds)verloop en vraagt om maatwerk. Rouwen is het zoeken naar balans, waarbij jij je zowel krachtig als kwetsbaar kan voelen. Het betekent een transformatie, waar je verlies, herinneringen en rouw onderdeel van zijn. Ik begeleid jou, in jouw proces.